JA Latvija Skolotāju klubs

JA Latvija Skolotāju klubs darbojas kopš 2007./2008. mācību gada.

JA Latvija Skolotāju klubā aicinām darboties visus JA Latvija dalībskolu pedagogus.

Lai reģistrētos darbībai Skolotāju klubā, ir nepieciešams veikt šādus priekšdarbus:

  1. Skolas vadītājs katru mācību gadu noslēdz sadarbības līgumu ar JA Latvija par praktisko biznesa izglītības programmu īstenošanu skolā (skatīt sadaļu Pievienojies);
  2. Šeit reģistrējās skolas pedagogi, kuri vēlās darboties ar JA Latvija programmām –  šāda iespēja ir pilnīgi visiem dalībskolas pedagogiem;
  3. Ja pedagogs ir piereģistrējies, tad savā jaunizveidotajā profilā ir iespēja saņemt visu JA Latvija programmu piedāvājumu;
  4. Reģistrētie pedagogi var būt par konsultantiem Skolēnu mācību uzņēmumos un arī pilnveidot savas kompetences A līmeņa pedagogu tālākizglītības kursos un kļūt par SMU mentoru, kā arī aktīvi darboties visos JA Latvija piedāvātajos pasākumos un konkursos, protams, iesaistot arī savus skolēnus;
  5. Reģistrētie pedagogi ir konkrētā mācību gada Skolotāju kluba biedri, bet, veidojot mācību materiālus, var klūt par metodiķiem, savukārt, pārstāvot JA Latvija skolas, novada, pilsētas, valsts un starptautiskā līmenī, pedagogiem ir iespēja iegūt JA Latvija Skolotāju kluba eksperta kvalifikāciju;
  6. Apliecinājumu par biedra, eksperta vai metodiķa statusu vai arī Apliecības par A līmeņa pedagoga tālākizglītības kursu pabeigšanu JA Latvija izsniedz katra mācību gada beigās pēdējā kursu nodarbībā (jūnijā);
  7. Skolotājiem katru mācību gadu atkārtoti ir jāreģistrējās www.jal.lv mājas lapā, bet informāciju par JA Latvija aktivitātēm skolotājs var saņemt arī ja vēl nav piereģistrējies attiecīgajā mācību gadā.

Skolotāju Klubs ir izveidots ilgstošai darbībai ar nolūku veicināt ekonomisko domu un ilgtermiņa tautsaimniecības attīstību Latvijā. Skolotāju Klubs sekmēs jauniešu izpratni par uzņēmējspēju nozīmi, sabiedrisko norišu jautājumiem, rosinās jauniešus savu darbību veltīt šo jautājumu popularizēšanai tuvākajā apkārtnē, veidos jauniešus par sabiedriski darbīgiem savas tautas, valsts un sabiedrības locekļiem. Par Skolotāju kluba prezidentu ieceļ skolotāju, kurš mācību gada noslēgumā tiek nominēts par ”Gada labāko skolotāju ekonomikā”! Skolotāju kluba prezidentu ieceļ uz 1 gadu.

KLUBA DARBĪBAS NOLIKUMS

Skolotāju kluba uzdevumi:

1. Diskusijas veidošana ekonomiskās izglītības jomā Latvijā;

2. Ekonomisko programmu izstrādāšana un to īstenošana;

3. Praktiskās, radošās Ekonomiskās skolas attīstība;

4. Skolēnu iesaistīšana ekonomisko pētījumu organizēšanā un veikšanā;

5. Sabiedrības izglītošana ekonomiskos jautājumos;

6. Skolotāju Klubs savas idejas izplata, veicot saraksti, citu informācijas apmaiņu, nodarbojoties ar izdevējdarbību/metodisko darbu, rīkojot un piedaloties dažādos pasākumos, kā arī citos veidos.

 

Vairāk informācijas, sazinoties ar JA Latvija programmu direktori Ingu Bolmani :

Tālrunis : 22070040

E-pasts : inga@jal.lv


 
© Junior Achievement - Young Enterprise Latvija. Visas tiesības aizsargātas.