LĪDERU PROGRAMMA
 
Apzinoties spēcīgu līderu trūkumu Latvijā, Junior Achievement Latvija pagājušajā mācību gadā uzsāka īstenot unikālu Līderu programmu 16 - 20 gadīgiem jauniešiem, kuras mērķis ir veidot jauno līderu paaudzi Latvijas konkurētspējas palielināšanai.
 
Sadarbībā ar Līderu programmas mentoriem, Latvijā pazīstamiem uzņēmējiem un augsta līmeņa vadītājiem, Rīgas Koučinga skolas treneriem un koučiem jaunieši programmas ietvaros īsteno savu projekta ideju, kas dod kādu labumu sabiedrībai. Viena mācību gada laikā programmas dalībnieki piedalās meistarklasēs, kurās apgūst projektu vadību, saviesīgu sarunu mākslu, mediju treniņu, uzņēmējdarbības veidošanas pamatus un diskutē ar Latvijā veiksmīgām personībām, smeļoties jaunu, vēl nebijušu pieredzi. Pagājušajā gadā programmu absolvēja 11 dalībnieki, savukārt šogad - Līderu programmas noslēguma pasākumā - projekta rezultātus prezentēja 16 jaunieši. 
 

Līderu programmas nolikums 2016./2017.m.g.

© Junior Achievement - Young Enterprise Latvija. Visas tiesības aizsargātas.